Kategoriat
Uncategorized

Kiekonhallinta

Kiekonhallinta on jokaiselle jääkiekkoilijalle kriittinen taito, ja siihen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Hyvällä kiekonhallinnalla sekä sujuvalla syöttöpelillä kiekko saadaan hyvään laukaisuasemaan vastustajan päädyssä. Voitaisiin täysin perustellusti sanoa, että hyvä kiekonhallinta mahdollistaa kaiken muun olennaisen, mitä kaukalossa ottelun aikana tapahtuu. Siksi onkin syytä pohtia, miten omaa kiekonhallinta- ja syöttelytaitoa voi lähteä kehittämään ja mihin osa-alueisiin tällaisessa harjoittelussa tulee kiinnittää huomiota.

Kiekonhallinnan vinkkejä ja sudenkuoppia

Kiekon käsittelyn kannalta on kriittistä, että pelaaja voi ottaa kiekkoon siistin kosketuksen ja saada sen siten haltuun. Tässä kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että kiekkoon ei kaikesta huolimatta saa keskittyä pelin kustannuksella. Älä siis anna katseesi juuttua kiekkoon, vaan ole jatkuvasti tietoinen ympäristöstäsi. Liian tiukka kiekkoon keskittyminen saattaa hieman intuitionvastaisestikin heikentää kiekonhallintaa – yleisestä pelitajusta puhumattakaan. Myös niin sanottua puukätisyyttä on tärkeä välttää: muista käyttää kosketusta ottaessasi tarpeen mukaan myös ranteita sekä alakättä.

Tämäntyyppisissä harjoitteissa on erityisen tärkeää se, että toistoja tulee paljon. Kiekonhallinta on motorinen taito, jonka saa iskostettua lihasmuistiin vain lukemattomien toistojen avulla.

Kiekonhallinta pelitilanteessa

Kun tekniikat ovat hyvin hallussa, on tärkeää ryhtyä siirtämään opittuja motorisia taitoja pelitilanteisiin. Pelaaja voi oppia vaikuttavan määrän monimutkaisia tekniikoita, mutta jos hän ei kykene toistamaan niitä pelitilanteessa, eikä kykene näkemään tilanteita, johon opitut tekniikat sopivat, menevät tekniikkaharjoitukset hyvin pitkälti harakoille. Pelitilanteessa kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan analysoida omaa tekemistä ja pitää kiekonhallintaharjoituksissa opitut taidot jatkuvasti korvan takana. Samalla on syytä kiinnittää huomiota omaan rytmiinsä ja siihen, miten luistimet liikkuvat suhteessa mailaan ja kiekkoon. Hyvään kiekonkäsittelytaitoon kuuluvat myös nopeat rytminvaihdokset, jotka voi toteuttaa niin sujuvasti, että ne eivät vaikuta kiekonkäsittelyyn. Ihanteellisesti kiekonkäsittely ei myöskään saisi vaikuttaa luisteluun. Kun taidot ovat hyvin hallussa, ne voi integroida omaan pelaamiseensa. Tämän voi saavuttaa vain kärsivällisellä ja mahdollisimman monipuolisella harjoittelulla. Parhaimmillaan pelaaja voi oppia ei vain toteuttamaan tekniikoita itse sujuvasti, vaan myös lukemaan luotettavasti, mitä vastustaja aikoo tehdä.

Muista suojata kiekkoa

Kaikki kiekonkäsittelyyn keskittyminen voi johtaa siihen, että pelaajan tilannetaju heikkenee. Hyvän pelisilmän kehittämisen kannalta on välttämätöntä, että pelaajan silmiin tulee jatkuvasti tietoa siitä, mitä kentällä tapahtuu – missä omat joukkuekaverit ovat, missä vastustajan pelaajat ovat. Taitavakin kiekonkäsittelijä voi menettää kiekon helposti odottamattomasta suunnasta lähestyvälle vastustajalle, jos tilannetaju ei ole kunnossa. Myös kaikki hienot tekniikat menevät hukkaan, jos niitä ei osaa toteuttaa oikealla hetkellä. Pahimmillaan väärällä hetkellä toteutettu kuvio saattaa jopa johtaa kiekon luovuttamiseen vastustajalle.

Tilannetajun lisäksi kiekkoa voi suojata myös huomattavasti fyysisemmällä tavalla – omaa vartaloa esteenä käyttäen. Jos kiekon siirtää lavassa jommallekummalle puolelle, tarjoaa se erittäin hyvää suojaa vastakkaisesta suunnasta lähestyviä vastustajia vastaan. Lisäbonuksena on se, että tällaisesta sivuasennosta on helppo tehdä monenlaisia kuvioita – esimerkiksi syöttöjä ja harhautuksia – sekä se, että nämä manööverit on mahdollista toteuttaa suurella liikelaajuudella.