Kategoriat
Uncategorized

Jääkiekkomaalivahti

MaalivahtiMaalivahdin työ jääkiekkokaukalossa on haastava ja jatkuvaa valppautta vaativa. Maalivahdin on suoritettava jatkuvaa tilanneanalyysiä ja oltava koska tahansa valmis vastaamaan vastustajajoukkueen esittämään uhkaan. Taitavalla maalivahdilla on toimiva peliasento, josta hän kykenee liikkumaan tilanteen vaatimalla tavalla. Hallitsemalla maalivahdin perustaidot voi kyseistä paikkaa pelaava kiekkoilija saavuttaa pelimenestystä ja pitää huolta siitä, ettei oman joukkueen verkko pääse heilumaan kovin usein.

Valmius ja perusasento

Hyvä maalivahti on aina valmiina kuin partiolainen ikään. Valmiuteen kuuluu tietysti vireys ja pelin tapahtumien aktiivinen seuraaminen, mutta myös oikeaoppinen valmiusasento. Hyvästä perusasennosta voi sujuvasti toteuttaa kaikki perustorjunnat ja liikkua tarvittaessa parempiin asemiin. Asennon tulee olla vakaa, ja siinä pitää pystyä viettämään pitkiäkin aikoja. Kaikkein olennaisinta on tietysti se, että asennosta voi liikkua nopeasti mihin tahansa suuntaan torjumaan vastustajan maaliyritystä. Ihannetapauksessa jokainen torjunta alkaa valmiusasennosta ja päättyy valmiusasentoon.

Luistelu ja liikkuminen

Vaikka maalivahti työskenteleekin vain varsin pienellä alueella, on hänen liikkumisellaan keskeinen rooli joukkueen pelimenestyksen kannalta. Maalivahdin tulee osallistua kaikkiin joukkueen luisteluharjoitteisiin, ja hänen pitäisi pystyä käyttämään kaikkia samoja luistelutekniikoita kuin kenttäpelaajatkin. Vaikka maalivahdin liikehdintä tapahtuu yleensä vain pienellä alueella, ei hänen luistelutaitonsa merkitystä tule missään nimessä väheksyä, päinvastoin: maalivahdin on syytä olla yksi joukkueen parhaista luistelijoista. Hyvin sijoittuminen on koko maalivahtipelin kulmakivi, sillä se mahdollistaa tehokkaat torjunnat tilanteessa kuin tilanteessa.

Kun maalivahti liikkuu, on tärkeää, että se tapahtuu pelitilannetta ja kiekon liikkeitä jatkuvasti lukien. Torjuntavalmiuden on säilyttävä koko liikkumisen ajan, sillä muuten vastustajalle paljastetaan helppo kohde. Lähtökohtana on se, että torjunta tapahtuu aina valmiusasennosta lähtien. Jotta tämä olisi mahdollista, on maalivahdilla oltava valtavasti pelisilmää. Hyvä pelisilmä mahdollistaa oikea-aikaisen liikkumisen. Liikkumisen itsessään puolestaan mahdollistaa pelaajan ketteryys ja koordinaatiokyky. Myös hyvä tasapaino on tärkeää, ja tätä tukee vakaa valmiusasento.

Mailankäsittely

Hyvien perustorjunta- ja liikkumistaitojen lisäksi hallitut torjunnat mahdollistavat maalivahdin mailankäsittelytaidot. Perusasennossa mailan lavan tulee olla koko mitaltaan maassa. Jos näin ei ole, saattaa se johtua joko maalivahdin väärästä tekniikasta tai huonosti mitoitetusta mailasta – ensimmäinen ongelma ratkaistaan harjoituskaukalossa, toinen vierailulla urheilutarvikeliikkeeseen.

Maalivahdin mailankäsittelytaitoihin kuuluvat muun muassa avaussyötöt, syöttöjen katkominen sekä meislaus. Avaussyötöissä on huomionarvoista se, että maalivahdin kannattaa yleensä pyrkiä saamaan kiekko kenttäpelaajalle mahdollisimman nopeasti, sillä kenttäpelaajan kiekonkäsittelyvalmius on aina maalivahtia parempi. Kenttäpelaajalla on kiekon kanssa toimiessaan enemmän mahdollisuuksia, ja hänen mailatyöskentelynsä on nopeampaa.

Maalivahdin ei pidä tyytyä passiivisesti puolustamaan maalia, vaan hänen tulee vahtia maalialuetta yleensäkin. Tuikkauksilla maalivahti voi poistaa kiekon hyökkäävältä vastustajalta ennen kuin tämä pääsee toimimaan sen kanssa. Maalivahdin on myös aktiivisesti valvottava vastustajan syöttölinjoja. Maalin läheltä kulkeva, suojaamaton syöttölinja antaa vastustajalle mahdollisuuden toteuttaa nopean syötön maalin edustan halki. Tällaisen syötön lopputuloksena on yleensä laukaus, joka on todella vaikea torjua. Siksi onkin tärkeää, että maalivahti osaa ennakoida tällaisen kuvion ja katkaisee maalin edestä kulkevan syötön jo ennen kuin se ehtii aiheuttaa vaaratilanteen.